Informacje o Bonarce

Warszawa, 28 lutego 2017 r.

Ogłoszenie planu połączenia. Zarząd Bonarka City Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zarząd jej jedynego wspólnika, spółki Bonarka Property sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłaszają, że w dniu 28 lutego 2017 r. zarządy obu spółek uzgodniły i przyjęły plan połączenia w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh.

Treść planu połączenia dostępna jest pod linkiem: plan połączenia.


Bonarka City Center, nowe centrum miejskie, została otwarta 21 listopada 2009 roku. BCC jest współczesną interpretacją sieci miejskich ulic i placów handlowych. Budynki wykonano z wysokiej jakości naturalnych surowców (kamień, drewno, szkło). Wybór materiałów do fasad i elewacji odzwierciedla przemysłową przeszłośc terenu, stanowi też nawiązanie do tradycyjnego, wielkomiejskiego pasażu handlowego, obecnego w zabudowie polskich miast na przełomie XIX i XX wieku.

Szklane powierzchnie, przykrywające kompleks, zostały zaprojektowane tak, by zapewnić jak największą ilość naturalnego światła dziennego. Całe wnętrze, dzięki świetlikom wspartym na ceglanych murach, zdaje się być skąpane w świetle. Niezwykłości wnętrzu nadaje również złoty i niemal biały granit, którym wyłożona jest posadzka, nadając pasażom i placom dodatkowe ciepło.

Wraz z naturalnymi wysokimi palmami całości dopełnia projekt fontanny, tworząc najbardziej unikatowy miejski plac Krakowa. Trzy olbrzymie pawilony, zaprojektowane z belek i łukowych słupów wykonanych z klejonego drewna, znajdują się w głównych pasażach, gdzie mieszczą się przytulne cafeterie i cukiernie. Drewniane mostki spinają przestrzeń, a balustrady z dwoma typami użytych materiałów (szkło i metal) kreują typową dla miasta atmosferę.

Dane:

  • Powierzchnia użytkowa: ponad 92 tys. m2; pow. całkowita: 234 tys. m2;
  • 230 marek, w tym główni: Auchan, Leroy Merlin, Cinema City, Media Expert,
  • jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce - Cinema City
  • ponad 30 restauracji, kawiarni;
  • 3 200 bezpłatnych miejsc parkingowych;

Bonarka to miejsce szczególne w pejzażu przemysłowego Krakowa. Jest częścią Podgórza, historycznej dzielnicy Krakowa, leżącej na południowym brzegu Wisły. Od końca XIX wieku na terenie Bonarki mieściła się Fabryka Cementu, a w 1948 roku, wykorzystując cześć zabytkowych urządzeń, założono na jej miejscu Państwową Fabrykę Supertomasyny "Bonarka", której nazwę zmieniono później na: Zakłady Chemiczne "Bonarka". Zakłady zamknięto ostatecznie w 2003 roku.

Lata zaniedbań, nadmiernej eksploatacji i braku opieki doprowadziły do zrujnowania terenu Bonarki. Aby stworzyć przyjazną ludziom miejską zabudowę, konieczna stała się gruntowna rekultywacja terenu. Jest ona jedną z największych, jeśli nie największą, rekultywacją po byłym zakładzie przemysłowym w Polsce.

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie, w dzielnicy Podgórze, pomiędzy ulicami Kamieńskiego i Puszkarską, na terenie dawnych Zakładów Chemicznych „Bonarka”. Jest przykładem kompleksowego działania w trzech płaszczyznach: ekologii, infrastruktury i funkcji społecznej, w całości finansowanego przez inwestora.

W ramach działań przygotowujących teren zrealizowano:

- rekultywację terenu poprzemysłowego po byłych Zakładach Chemicznych Bonarka, obejmujący roboty rozbiórkowe (55 000 m3), likwidację osadników wypełnionych odpadem (fluorek wapnia, ok. 210 000 ton), likwidację hot spotów i prace niwelacyjne. Nakłady poniesione przez inwestora to 11,6 mln EUR;

- przebudowę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, odwadniającej, a także ciepłowniczej i gazowej wokół centrum. Koszt to dotychczas ponad 300 tys. EUR;

- rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego wokół centrum, połączonego z miejską infrastrukturą drogową, co zdecydowanie ułatwi właściwy, płynny dostęp do całości kompleksu, ale równocześnie dobrze skomunikuje i ożywi tereny inwestycyjne o pow. ok. 30 ha wokół Projektu Bonarka. Całość inwestycji drogowych, finansowanych w 100% przez inwestora, została przekazana Miastu Kraków. Nakłady poniesione na ten cel to poziom ponad 16,1 mln EUR.

Zapisz się do naszego newslettera

Znajdź nas na instagramie

instagram.com/bonarkacitycenter

img img img img img img